Práce ateliérů ZAN

Anotace

Předlohou pro pavilon byla díla Sverre Fehna, mezi jejichž znaky patří asymetrie a snaha ukázat krásu neupravené krajiny. Název projektu v norštině znamená les, vedle motivu stromů návrh inspirovaly také skály a ledovce. Návštěvníka vede jasně určená cesta, symbolická stezka, jež prochází celým objektem a postupně odhaluje jednotlivé prostory. Pavilon se skládá ze čtyř částí oddělených stěnami s okny a průchody. K podélné straně objektu přiléhá oknem ukončená galerie, na kterou lze vystoupat schodištěm na jihovýchodní fasádě a poté sejít do hlavní části pavilonu. S výjimkou schodiště na fasádě není stavba zastřešena, pouze největší prostor je zvýrazněn rastrem příčných trámů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann