Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Snezhana Ialaletdinova

Anotace

Při práci na projektu jsem čerpala inspiraci v umění. Jako základ pro plán "domu Penelope" jsem vzala obraz známého umělce Kandinskogo vv. Přitahovala mě nekomplikovanost linek a prostornost. Rovné čáry a rohy byly složeny do geometrické, horizontální kompozice "domu pro Penelope". Objekt se nachází na břehu moře, na svazích skal. To přispívá k bezpečnosti před vnějšími faktory, protože se předpokládá pouze jeden-hlavní vchod do domu. Na ostatních stranách to bude omezeno horami nebo srázem. "Dům Penelope" je dostatečně prostorný a vysoký, což vyjadřuje její status královny. Ve vytvořeném objektu existuje takzvané "Molo u moře". Nachází na střeše, ale navenek to vypadá jako molo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský