Práce ateliérů ZAN

Na dně nad ně

Viktorie Fedrselová

Anotace

Hlavním motivem mého návrhu je voda a její odraz, který vnímám jako velké přírodní zrcadlo. Díky němu se nikdy nemůžeme podívat na dno. Ať se podíváme nahoru či dolů, náš pohled směřuje vždy vysoko nad koruny stromů. Prostor nádrže jsem navrhla jako místo k odpočinku a přemýšlení. Tvoří ho vodní plocha a dřevěné konstrukce, díky kterým se dá prostor pohodlně obejít. Ve východní části nádrže vznikly dvě terasy určené pro odpočinek a sedací schody. Důležitým prvkem návrhu jsou již zmiňovaná mola, která jsou rozměrově navržena tak, aby se na jejich nejvzdálenější konec mohla postavit pouze jedna osoba. Tento prvek symbolizuje, že je člověk ve svých rozhodnutích vždy osamocen, a nese za ně plnou odpovědnost. Pomocí může být jen natažená ruka z vedlejšího mola.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková