Práce ateliérů ZAN

Meditační prostor

Anna Holubová

Anotace

„When you own your breath, nobody can steal your peace.“ Meditací se rozumí prohlubování soustředění. Cílem meditace je uvolnění, klid, volnost. Meditační prostory jsou unikátní. Každý si musí vybrat ten svůj prostor, ve kterém nalezne klid. Koncept meditační galerie. Otevřený, ukidňující a zároveň uzavřený prostor. Hlavní dominanta prostoru je atrium plné zeleně, ve kterém se nachází schody do všech tří podlaží. Chodby jsou tvořeny do písmene L, na každém podlaží stejně umístěné. Chodby jsou v poměru k prostorám úzké, prosvětlené světlem z atria.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler