Práce ateliérů ZAN

Anotace

Návrh je inspirován projekty, v nichž Tojoo Itó využívá mřížku pro konstrukci stropů či stěn. Ve středu jednoprostorového pavilonu se nachází zvýšená platforma, která má po obou stranách čtyři stupně k sezení. K oběma podélným stěnám objektu přiléhají vložené menší stupně tvořící schodiště, v jejichž osách jsou na vstupy na obou fasádách. Prostor je osvětlen shora, mírně kosočtvercovou mříž podepírají po délce pavilonu čtyři dvojice sloupů křížového průřezu. Sloupy spolu se schodišti dělí pavilon do tří lodí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann