Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Julie Jajčíková

Anotace

Téma projektu Dům pro Pénelope má vyjadřovat emoce ženy Homérova hrdiny Odyssea, která na něho čekala dlouhých 10 let. Během těchto nekonečných let Pénelope prožívala pocity samoty, úzkosti a strachu. Mimo to musela čelit útlakům nápadníků, kteří se netrpělivě snažili nahradit Odysseovu pozici. Tento dům by jí měl zajistit místo, kde se cítí v klidu a bezpečí. Umístění objektu do ostrých útesů ostrova Ithaka zajišťuje Pénelope ochranu. Čelní strana s terasami kopírujícími skalnatý povrch dodávají domu nenápadnost. Každé ze tří podlaží symbolizuje část Pénelopina příběhu, od dlouhé zamotané cesty zobrazující se v přízemí, přes šťastné shledání rozeznatelné v prvním podlaží až po vyhlídky vzdálené budoucnosti, které představuje nejvyšší patro.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský