Práce ateliérů ZAN

Prolnutí

Lucie Jindrová

Anotace

Návrh je zasazen do prázdné nádrže nedaleko Vrapic. Inspirací pro mě byla krajina mého srdce a emoce, které ve mně vyvolává. Rozsáhlé louky, mokřady, remízky a rybník, to je Niva řeky Doubravy. Všechny prvky v této krajiny se do sebe prolínají a v návaznosti na počasí se krajina mění. Někdy vyhrává mokro a voda se dostane do každého zákoutí, jindy louky až na pár míst vyschnou. Voda je zde nejdůležitějším elementem, tak jako kdysi bývala v nádrži. Při navrhování jsem do nádrže vrátila vodu a hlavním motivem se stalo prolínání vody do lučních porostů a také to, že i když vznikly na první pohled oddělené vodní a travnaté plochy, voda stále proplouvá celým návrhem a ovlivňuje dění v něm. Lidé by se na tomto místě mohli koupat, posedět na dřevěných lávkách, nebo si zpestřit procházku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková