Práce ateliérů ZAN

Badatelna KPA: Otevřený pavilon

Elisabetta Vianello

Anotace

V mém případě se Badatelna KPA skládá ze dvou hlavních komponent, ve kterých jsou umístěny veškeré potřebné prostory a zařízení. Třetí, neboli nadzemní část, mohla být díky dostatečnému vybavení spodních částí využita spíše konstrukčně a to v podobě většího světlíku, který přivádí denní světlo do komplexu. Další důležitou vlastností jsou zde otevírací stěny, kde všechny půlkruhy směřující směrem ven se otevírají až do bodu, kde se potkají s půlkruhy v protějším směru a tím s nimi splynou. Díky tomu se celý prostor otevře a člověk tak nabývá dojmu, že se nachází zčásti venku. Badatelna je umístěna na Babě, což je výhodou jak dostupností a výhledy na město, tak dostatkem zeleně v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD