Práce ateliérů ZAN

Na dosah

Eliška Veselská

Anotace

Obyčejně neobyčejná louka na dosah mému domovu. Voňavá. Rozlehlá. Obklopena lesem. Je to místo, kde se cítím bezpečně. Kde si můžu pročistit hlavu. Nádrž nedaleko Kladna. Tvrdá. Tichá. Prázdná. Místo, které bylo vytvořeno člověkem. Dnes ho má v rukou příroda. Prostor, který jsem v nádrži vytvořila kopíruje rozlehlost a otevřenost louky. Hranice nádrže dodávají člověku pocit bezpečí. Dno místa pokrývají luční rostliny, hlavně vysoké traviny, které se od východu na západ zvyšují. Centrem nádrže je posed. Posed má sloužit k naslouchání a pozorování okolní přírody. Tři vzrostlé břízy na východní straně poskytují místo k odpočinku ve stínu na vysunutých panelech z původního dna nádrže. V prostoru najdeme i čtyři keře brslenu, které na podzim dodají místu hravou barevnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková