Práce ateliérů ZAN

bug hotel pro palác drn

Prokop Tesař

Anotace

Palác DRN je polyfunkční budova od arch. Stanislava Fialy, který se pomocí zelených teras na vnější fasádě a střešní zahradou snaží na Národní třídu přivést zeleň. Během realizace architekt využil starý stavební materiál a jiný odpad a zakomponoval ho do interiéru budovy. Samotný dynamický tvar úlu se snaží reagovat na zvlněnou fasádu paláce. Jeho neotesanost a skuliny na povrchu nabízí vyhovující útočiště hmyzu a bude plnit roli hmyzího domečku. Dutina uvnitř včelám samotářkám. Úl je vystavěn z použitých pálených cihel. Snažil jsem se zde pracovat s myšlenkou recyklace stejně jako arch. Stanislav Fiala při tvorbě DRNu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová