Práce ateliérů ZAN

GALÉRIA V STROMOVKE

Filip Štefánik

Anotace

Hlavným zámerom tohto projektu bolo navrhnúť galériu, ktorá zapadne svojou hmotou do parku Stromovka. Podstatou návrhu je previesť človeka pomedzi umelecké diela, tak aby sa mu za každým rohom otvárali nové zaujímavé pohľady s prekonávaním výškových úrovní a výhľadmi do diania okolitej prírody. Hneď po vstupe je možné vidieť až na koniec galérie cez jednotlivé okná v átriu až po to najväčšie, ktoré prepája budovu s okolím. Človek sa vzápätí môže rozhodnúť, či sa na to pozrie z výšky alebo práve naopak, z ešte nižšej perspektívy. Nechýba ani spojenie s oblohou v podobe dvoch svetlíkov, ktoré osvetľujú tú najvyššiu časť galérie. Zoširujúce sa steny hlavných priestorov dodávajú len ďalší ľahšie otvorenejší vstup do samotného centra parku a následný kontakt s ním.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek