Práce ateliérů ZAN

Základní body

Alisa Russkova

Anotace

Le Corbusier proslul svým přínosem k vývoji moderní architektury a také stanovením jejích pěti bodů. Návrh tyto myšlenky představuje – sloupy v přízemí, střešní zahradu symbolizovanou terasou, volný půdorys oddělený od konstrukce, pásová okna a rovněž volné průčelí. Pavilon tvoří jednoduché prvky, které podporují otevřenost a velkorysost celku. Hlavním prostorem je atrium s charakteristicky tvarovaným schodištěm.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann