Práce ateliérů ZAN

Lázně na rozhraní

Barbora Laššáková

Anotace

Při návrhu lázní jsem se inspirovala dřevorytinami Peřeje od Hiroshiho Yoshidy a Bílé a růžové chryzantémy nad tekoucí vodou na černém pozadí od Oharu Kosona, které obě zobrazují vodní prostředí. Lázně mají poklidný charakter, dominantními prvky jsou zvuk a proud stékající vody. Právě přirozený tok vody po okrajích domu je elementem vedoucím návštěvníka prostorem ze tmy na světlo – průchod z šerého interiéru lázní, osvětlených pomocí střešních světlíků, do velkého k slunci otevřeného atria, kde může návštěvník v tichu rozjímat a relaxovat ve světle, při zvuku přetékající vody. Prvky domu jsou organizované podle pravidel zlatého řezu pro harmonické rozložení uživatelských prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová