Výstava ateliérových prací

Město nad železniční tratí: nákupní centrum

Palina Zubchenka

Anotace

Centum města v současné době je přetížený počtem obytných a kancelárských jednotek, zároveň je velkým problémem počet parkovacích stání. Tento koncept spočívá ve vytvoření plochy přímo nad kolejištěm Hlavního nádraží. Koncept zajišťuje vytvoření plochy pro komfortní a snadné komunikaci v blízkosti hlavní přestupní stanice města. Území zahrnuje kancelárské a sportovní jednotky, budovy pro krátkodobé ( hotel) a dlouhodobé ubytování (obytné rezidence),rekreační zónu a nákupní centrum. V tomto projektu je detailněji zpracován koncept nákupního centra ohledně analyzy funkcí stávajících a navržených budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten