Práce ateliérů ZAN

Café Nový Šesták

Helena Křivková

Anotace

Návrh nové kavárny Šesták na Vítězném náměstí v Praze. Nachází se na konci ulice Československé armády. Jedná se o přízemní obdélníkovou stavbu, která má sloužit ke chvilce klidu uprostřed rušného centra v Dejvicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková