Práce ateliérů ZAN

MEDITAČNÍ PROSTOR

Michal Hruška

Anotace

Návrh meditačného priestoru sa nachádza na okraji pražskej osady menom Baba. Lokalita ponúka jedinečný výhľad na Prahu a jej okolie. Priestor, ohraničený kockou, v návrhu podlieha prísnemu geometrickému deleniu na tretiny a polovice, s cieľom dodať priestoru dynamiku a monumentalitu. Zatiaľ čo bočné tretiny kocky ponúkajú priestory pre meditáciu, strednej tretine návrhu dominuje dvojramenné schodisko pre komunikáciu medzi týmito priestormi. Vnútorné priestory kombinujú strešné osvetlenie a bočné osvetlenie cez vysoké okná, podliehajúc rovnakým geometrickým princípom.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler