Práce ateliérů ZAN

Analýza stavby

Kryštof Pospěch

Anotace

STUDIO - navržené ateliérem Metabaukunst se nachází v USA, přesněji v lesích Vermontu. Slouží jako samotářské místo pro spisovatele. Studio nahrazuje dřevěnou chatu, která nebyla vytápěna ani izolována. Na zadní straně je chráněn skupinou borovic. Pohled směřující na sever přes úhlopříčku jeho čtvercového půdorysu se dívá na zelenou kopcovitou krajinu dole. Koncept ateliéru zachycuje a vynucuje přechod od ochranných borovic k širokému otvoru do krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková