Práce ateliérů ZAN

Labyrint/Bludiště

Anežka Bušková, Anežka Bušková

Anotace

TŘÍSTUPŇOVÝ LABYRINT Stavba labyrintu není jen odkazem na antické tradice, ale i Vaší vlastní cestou do Vašeho nitra. V strohých liniích labyrintu bez jakýchkoliv okras najdete přes jednotlivé záhyby a úzké chodby nejenom středlabyrintu, ale is voje nejniternější pocity. Cesta v této stavbě nemá jen nabudit odkaz na slavnou stavbu v Epidauru, ale modernímu člověku pomoci najít sama sebe a oprostit se od shonu a problému současné doby.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová