Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Tereza Křečková

Anotace

V zadání ateliérové práce Dům pro Pénelope jsme se snažili vystihnout pocity ženy, která na svého manžela čekala mnoho let. Dům vytváří kontrast mezi přední a zadní částí, kdy jedna strana je zcela uzavřená bez otvorů, druhá je naopak otevřená a poskytující výhled na širé moře. Symbolizuje tak pocity Odysseovy manželky, která navenek projevovala zcela jiné emoce než doopravdy cítila a byla tak k vnějšímu světu uzavřená, ale také touhu po klidu od nápadníků kontrastující s nezlomnou nadějí, se kterou vyhlížela svého muže ze svých pokojů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský