Práce ateliérů ZAN

rozvolnění

Kateřina Jizbová

Anotace

Louky, lesy, pole, sady za vesnicí na severu Čech a odkalovací nádrž za Kladnem. Na první pohled dvě naprosto odlišné krajiny. Ovšem na pohled druhý mohou mít mnoho společného. Jako hlavní pocit a zároveň motto, které se prolíná v obou krajinách, jsem zvolila rozvolnění. To se v nádrži projevuje především ve schodech a molu tvarovaných do nepravidelných linií a v zachování otevřenosti celého prostoru. Důležitým aspektem pro mě bylo vytvořit místo, které bude využívané lidmi. Proto jsou dominantní vysoké schody s vegetací určené k sezení a odpočinku, voda pak ke koupání. Nejvyšší stupeň je doplněn o solitérní břízu s lavičkou jako odkaz na krajinu mého srdce, pro kterou jsou tyto prvky charakteristické. Odtud si může příchozí vychutnat pohled na krajinu s pocitem uvolnění, klidu a svobody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková