Práce ateliérů ZAN

Altán Circulum

Štěpán Remetei

Anotace

Altánek Circulum stojí v Bezručově parku v Kroměříži. Slouží zde jakožto místo odpočinku, relaxace a schůzek. Důležitým aspektem altánku je otevřenost, která slouží k propojení stavby a zbytku parku. Kruhový půdorys umožňuje komukoliv vstoupit do altánku z většiny stran. Pohledový beton je zde využit hlavně díky jeho výraznosti a celé stavbě propujčuje určitý monolitický pocit. Kruhový tvar, který je zde využit v půdorysu, je převzatý z úlohy Pátého pokoje. Zde jsem využil podobný princip tří různě velkých výsečí, které se do sebe zakousávali a vytvářeli jakousi „kruhovou chodbu“. V altánku Circulum lze tento vliv vidět v rozmístění laviček a orientaci ke světovým stranám.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová