Práce ateliérů ZAN

Meditačný prostor

Gregor Kalmár

Anotace

Budova meditačného preistoru je situovaná na Babe vo vilovej štvrti s výhľadom na Prahu. Táto budova je určená pre ľudí, ktorí hľadajú chvíľu, kedy môžu sami alebo aj spoločne meditovať, rozjímať, či sa len kochať výhľadom na Hradčany. Budova má z južného rohu arkádovitú fasádu, za ktorou sa nachádza átrium, ktoré presvetľuje vnútornú terasovitú fasádu. Použité boli rozsiahle okná orientované prevažne na juh. Na opačnej strane objektu sa nachádza jadro, ktoré je izolované od vnútorných priestorov. V pavilóne sa nachádzajú priestory s rôznou intenzitou osvetlenia denným svetlom. Pavilón je navrhnutý tak, aby si každý návštevník mohol nájsť svoje kľudné, druhými nerušené miesto s čo najlepším výhľadom.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler