Práce ateliérů ZAN

Galerie na rozhraní pro Mariuse Sperlicha

Samuel Maga

Anotace

Kavárna je věnovaná skvělému fotografovi Mariusovi Sperlichovi, umělci pracujícímu s tělem člověka jako plátnem. Koncept spočívá ve vytvoření cesty obcházející dominantní atrium - hlavní zdroj přirozeného světla. Cesta nabízí mnoho pohledů a průhledů víceúrovňovými prostory s různým osvětlením a vede vystavními místnostmi, kolem kinosálu v podzemí až k vyvýšené kavárně, kde může návštěvník kontemplovat viděné a prožité.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová