Práce ateliérů ZAN

Galerie na rozhraní

David Kačírek

Anotace

Galerie je věnována stálé expozici uměleckých děl Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Jejím ústředním motivem je atrium s výhledem do expoziční části, jež svou výškou reaguje na prostorové potřeby skleněných plastik, přičemž se zároveň stává vůči podzemí kontrastní při své velkorysosti reflektující podzemí navzdory pocit volnosti. Podlaží propojují atypicky koncipovaná schodiště tvarem odvozená z hexagonální struktury stavby, na niž rovněž v různých tvarových podobách reagují světlíky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová