Práce ateliérů ZAN

Pražská Pyramida

Max Neradný

Anotace

Zanedlouho přibude v Praze nové náměstí na místě, kde se dřívě proháněli jenom auta a tramvaje, kde původně vládl hluk a spěch. Nyní, v době pandemie, jsme dostali možnost, podílet se na plánování hmotné budoucnosti, která dá tvář této novovzniklé panenské ploše. Vzpomínajíc na otce Kulaťáku, Antonína Engela, nedá se opomenout jeho touha vztýčit zde obelisk, na znak vítězství, dle kterého se tohle náměstí jmenuje - Vítězné náměstí. Inspirován touto monumentální ideí, jsem se rozhodl navrhnout monument vlastní - Pražskou Pyramidu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková