Práce ateliérů ZAN

Anotace

Úl se nachází v areálu vysokých škol na Praze 6, při jižní fasádě budovy Národní knihovny. Je ve tvaru deset metrů vysokého válce, uvnitř kterého jsou umístěny rámečky pro medonosné včely. Ve tmě je horní část úlu rozsvícena led osvětlením. Instalace úlu do této lokality má vzbudit zájem o včelařství a upozornit na mizení včel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová