Práce ateliérů ZAN

Meditační prostor

Klára Jandová

Anotace

Návrh meditačního pavilonu je umístěn v pražských Dejvicích, na okraji osady Baba. Nachází se opodál stávající zástavby, a nabízí tak možnost k nerušené meditaci a klidu. Navíc lokalita poskytuje i velkolepý výhled na Prahu, jenž si je možné vychutnat z prostorné lodžie v prvním patře pavilonu. Celý prostor je koncipován do krychle, která je rozdělená na dvě části proskleným průřezem se schodištěm. Existuje nespočet forem meditace i různých meditačních technik, a každému vyhovuje něco jiného. Proto má každá ze čtyř meditačních místností rozdílné světelné podmínky i velikost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler