Práce ateliérů ZAN

Anotace

Včelnice navržená na vodní hladinu bývalého vápencového dolu u Berouna je jednopodlažní stavba kruhového půdorysu. Objekt je ukotvený daleko od břehu a tudíž je nutné se k němu dopravovat pomocí lodi. Samotné úly jsou také rozmístěné na hladině.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová