Práce ateliérů ZAN

GALERIE VE STROMOVCE

Martin Vachovec

Anotace

Cílem projektu bylo vytvoření malé betonové sošky jemně čnící ve Stromovce. Hlavním posláním celého konceptu, kterým se tato hmota zabývá, bylo vytvořit úschovnu pro umělecko-kulturní odkaz dávného Egypta. S tím i souvisí celková vizáž, jež svým tvarem odkazuje k obydlím stavitelů pyramid a podélnou dispozicí se zvýrazněným závětřím u vstupu vtahuje naší mysl do svých útrob. Ty nabízí dva velkorysé prostory, kdy první, menší, se volně přelévá do dominantního většího. Oba prostory jsou osvětleny výraznými šedovými světlíky, které významně ovlivňují siluetu pavilonu z dálkových pohledů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek