Práce ateliérů ZAN

Sloupoví

Diana Lukianova

Anotace

Projekt byl vytvořen na základě práce Davida Chipperfielda. Jednou z jeho nejslavnějších staveb je Galerie Jamese Simona, jež obsahuje nejvýraznější rysy jeho práce: velkorysost, jednoduchost, převahu geometrických tvarů. Pavilon kombinuje volný prostor se sloupy na fasádách i uvnitř. Přímá schodiště po stranách, která rámuje pevné zábradlí, působí monumentálním dojmem. Patro zakončuje galerie odsazená od průčelí. Sloupy a průvlaky vytvářejí konstrukční rastr propojující celý interiér do jednoho celku. Díky symetrii působí pavilon jako moderní interpretace klasické architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann