Práce ateliérů ZAN

Vice versa

Viktorie Pešková

Anotace

Pavilon je inspirován tvorbou italského architekta Alda Rossiho. Hlavnímí prvkem jsou prostupující se schodiště, která mají společnou platformu v úrovni mezipodesty. Ze severozápadní strany vedou dvě úzká schodiště podél bočních stěn a v patře jsou zakončena galerií, ze strany jihovýchodní pak široké centrální schodiště stoupající na lodžii. Centrální prostor má rozměrný světlík. Jihovýchodní fasádu tvoří patro s rastrem malých čtvercových oken, které nesou dva mohutné sloupy, fasáda severozápadní je otevřená, s tenkými sloupy na výšku objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann