Práce ateliérů ZAN

Anotace

Voda jako životodárná tekutina byla vždy ve všech kulturách ve velké úctě. Vodní koupele a popíjení vody měly podobu očistných rituálů, které měly člověka očišťovat nejen fyzicky, ale i duševně. Záměrem návrhu je vytvořit klimatické podmínky příznivé k ozdravení organismu - podpořit v uživateli autoreparační procesy skrze podněty přírodních léčivých zdrojů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková