Práce ateliérů ZAN

Dům pro sochaře

Jakub Ježek

Anotace

Dům s ateliérem pro sochaře je situován na svažitém pozemku v jihovýchodním cípu pražské vilové kolonie Baba. Vstupy do ateliéru s galerií a soukromé vily jsou přístupné z krytého závětří na severozápadní straně z ulice Nad Paťankou. Vstupnímu podlaží dominuje převýšený sochařský ateliér čerpající světlo z horizontálního světlíku. K hmotě ateliéru je připojena galerie, jež je provázaná s prostornou lodžií na jižní straně s výhledem na Prahu. V západní části patra se nachází menší bytová jednotka určená pro hosty. Soukromá část vily je pod úrovní komunikace a vystupuje z jižního svahu. Obytné místnosti jsou prosluněny z jihozápadní fasády, mající přístup na terasu se zahradou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler