Práce ateliérů ZAN

DŮM PRO SOCHAŘE

Jan Kazimour

Anotace

Rodinný dům s ateliérem pro sochaře je situován na okraji osady Baba v pražských Dejvicích. Objekt poskytuje nejen impozantní výhled na Prahu, ale i klidné místo pro práci na uměleckých dílech. Konceptem návrhu je oddělit práci od pohodlí domova, proto je dům rozdělený na dvě hlavní části a to na část, kde se nachází obytné prostory pro rodinu a na prostory, které slouží pro tvorbu, ale i společenské benefice. Velký důraz byl také kladen na zeleň v domě. Tyto dvě myšlenky zformovaly hlavní hmotu domu. Stavba je též ovlivněna svažitým terénem, který se na daném pozemku nachází.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler