Práce ateliérů ZAN

DŮM PRO RESTAURÁTORA

Klára Klingová

Anotace

Cílem bylo vytvořit rezidenční bydlení pro restaurátora. Nosnou myšlenkou návrhu je otevřený obytný prostor docílen využitím oddělování prostorů výškovými úrovněmi, pričemž místnosti leží za sebou. Obytnou část tvoří nakloněný kvádr kopírující terén, což zároveň dovoluje přivádět velké množství světla z jižní části. Dům je otevřen na jih i na sever, tedy světlo prochází plynule celým domem. Ateliér je od obytné části oddělen z důvodu využívání chemikálií a barev restaurátora. Je osvětlený ze severu a světlo přivádí taky světlík, který je zapuštěn do zelené střechy nad ateliérem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová