Práce ateliérů ZAN

Dům pro sochaře

Michal Hruška

Anotace

Koncept Domu pre sochára vyplýva zo strmého svahu, rázne definujúceho lokalitu návrhu. Spádnicu kopíruje jednotná pultová strecha, pod ňou sa ukrýva oddelená denná a nočná zóna. Dennú zónu definuje otvorená fasáda domu, ktorá vpúšťa do interiéru množstvo slnečných lúčov, a zároveň poskytuje priamy kontakt s okolitou zeleňou. Nočná zóna je charakterizovaná spádom strechy, vytvárajúc dostatočný priestor pre menšiu pracovňu a možnosť nepriameho osvetlenia väčšiny obytných priestorov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler