Práce ateliérů ZAN

Žít v šachovnici

Vojtěch Čepelák

Anotace

V domě špalíčku žijí šachoví nadšenci. Půdorys každého patra je rozdělen do „čtverců,“ které po patrech střídají své pozice jako v šachovnici. Stejný motiv šachovnice lze pozorovat i na fasádě s dominantním čtvercovým otvorem vyplněným luxferami. Díky němu je dům prosvícen a jeho obyvatelé vždy propojeni s životem na náměstí. Nedokonalá průhlednost luxfer jim zároveň ale zachovává jejich soukromí. V parteru se ručně vyrábí šachové sety a figurky. 1. patro s balkonem je přístupno veřejnosti, která zde může trávit čas hrou šachů a nahlédnout při tom na poctivé řemeslo. Díky průchodu do vedlejší pivnice sdílí dvě živnosti zákazníky a vznikají nové příležitosti pro společenský život v Chebu. 2, 3. patro a podkroví jsou pak prostorami příjemného bytu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová