Práce ateliérů ZAN

LIVKO v Riegrových sadech

Lukáš Němec

Anotace

LIVKO (COWORKING) je útočištěm pro všechny, kteří mají chuť poznat nový styl a nový způsob pracovního prostředí. Svým navštěvovatelům nabízí skvělé podmínky pro zvýšení pracovní produktivity, ale také pro navázání nových kontaktů a přátel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková