Práce ateliérů ZAN

Dům pro monumentálního sochaře

Barbora Laššáková

Anotace

V pískovcovém svahu ulice Na Okraji (Praha – Petřiny) jsem navrhla dům s ateliérem pro sochaře – stážistu, pracujícího s různými druhy kamene. Jelikož je dům určen pro dočasné bydlení a jeho uživatelé se budou měnit, obytné a pracovní prostory jsou navrženy ve vyváženém poměru dvou oddělených hmot, také s ohledem na náročnost sochařské práce. Dům je založen v nejstrmější části pozemku a stupňovitými terasami se napojuje na pozvolnější zahradu, která slouží jak pro relaxaci, tak pro vystavování sochařských děl.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová