Práce ateliérů ZAN

Anotace

Dům s ateliérem vzniká v tomto místě přirozeně, poskládáním vyžadovaných funkcí a potřeb lokality. Jako duna, která vzniká přinášením písku pomocí větru. Nová stavba by neměla být vnímána jako něco zvláštního, co sem nepatří, ale nesmí také úplně splynout s okolím. Hmota má členitý tvar, vzdáleně se inspirující letohrádkem Hvězdou. Vnitřní prostor se skládá ze tří částí: veřejné – velké otevřené prostory pro různé využití dle potřeb obyvatel; ateliérové – víceúrovňové prostory, propojené mezi sebou; soukromé – funkčně uspořádané prostory pro odpočinek a krátkodobé ubytování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.