Práce ateliérů ZAN

Špaliček - Pohrebníctvo

Miroslav Fárek

Anotace

Dôležitý aspekt pri návrhu stavby bolo neuhnúť, neuraziť a zároveň nekričať, dodržať a klásť dôraz na autentickosť a pocit z priestoru. Stavba sa snaží svojou hmotou , tvarom čí výškou príliš nedominovať ale chce zaujať široké okolie už pri prvom pohľade. Fasáda je uzavretá, kamenná zo žuly, členitá, má pripomínať životné udalosti, evokovať kľud ale aj rozmaznitosť, ide o ponímanie. Zámerom bolo, aby fasáda neprepúšťala svetlo a pohľady okoloidúcich, naopak strecha má dokázať a ukázať svetlo a prepojenie s nebom - jemné presvetlenie priestoru v prvom a druhom podlaží je v kontraste s množstvom prirodzeného svetla v “podkroví”, kde to všetko končí...

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová