Práce ateliérů ZAN

Vícegenerační bydlení v Šáreckém údolí

Tereza Novotná

Anotace

Tento semestr byl výstupním projektem z předmětu ZAT návrh vícegeneračního bydlení v Tiché Šárce. Rozhodla jsem se, že dům navrhnu pro svou budoucí rodinu a pro rodiče, kteří budou mít svůj vlastní byt v jiném patře. Zadány nám byly tři různé pozemky v Tiché Šárce, z nichž jsem si vybrala pozemek s terénem ve svahu. Dům nenuceně navazuje na sklon terénu a díky tomu nenarušuje přirozený ráz krajiny. Pro návrh jsem využila princip přes sebe přeložených kvádrů, které svým uspořádáním připomínají vrtuli. Díky tomuto uspořádání bydlení disponuje výhledy na téměř všechny světové strany. Velké terasy a pásová okna jsou hlavní dominantou domu a umožňují tak kontakt s exteriérem. Pohledový beton dodává budově neobyčejně moderní vzhled. Dům je dělen do tří pater, která jsou propojená schodištěm.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová