Práce ateliérů ZAN

Hmoždíř/ Papírové stínidlo

Antonie Kirchen

Anotace

HMOŽDÍŘ_ Dílčím zadáním bylo vytvořit funkční hmoždíř, který by byl používán zejména pro koření nebo čerstvé bylinky. Měli jsme se zaměřit i na estetickou stránku produktu, která ale měla fungovat i po funkční stránce. Soustředit jsme se měli i na ergonometrii a to zejména na dobrý úchop hmoždíře a manipulaci s ním. Inspirovala jsem se tvarem avokáda, jehož tvar je elegantní a zábavný. PAPÍROVÉ STÍNIDLO_ Inspirovala jsem se jednoduchou geometrií a hrou s linkami. Celkovému procesu navrhování mi pomohl náš úplně první úkol v 2.semestru, kde jsme měli vyfotit kompozice tvořené z linií, bodů a ploch. Chtěla jsem vytvořit stínidlo na zeď, které by bylo používáno třeba v lobby areas nebo na chodbách či v kavárnách.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová