Práce ateliérů ZAN

DŮM PRO DESIGNÉRA

Maksim Liaontsyeu

Anotace

DOMINOVÝ DŮM Dominový efekt způsobuje, že i malá lokální změna může mít globální následek. S tímto efektem se setkáváme všude kolem nás, je přítomen v našem životě a určitě i v práci architekta a designéra, kde každá změna v návrhu způsobuje změnu někde jinde. Hmota dominového domu je rozdělena do čtyř kostek s různou funkcí – společenskou, pracovní a soukromou s napojením do zahrady. Jednotlivé části jsou s ohledem na svažitý terén uspořádány do raumplanu a propojeny schodišti. Střechy kostek jsou částečně využity jako terasy otevřené k dálkovým výhledům.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová