Práce ateliérů ZAN

Coworking v Riegrových sadech

Alexandra Nikolić

Anotace

Oblíbená lokalita na Vinohradech, propojení s Rajskou zahradou, možnost obohatit veřejný prostor, potenciální výhledy po okolí. Ve svém návrhu jsem vycházela ze specifických kvalit Riegrových sadů a snažila se z nich co nejvíc vytěžit. LIVKO je řešeno jak kompozice dvou samostatných, vzájemně propojených objektů – coworking a living. Nižší z objektů představuje místo k práci. Vysoký, otevřený prostor, hierarchicky uspořádaný. V kontrastu s ním je 15 metrů vysoká bytová věž, vertikálně rozčleněna jednotlivými byty a exteriérovým schodištěm. Atraktivní je svou střešní terasou, poskytující panoramatické výhledy po okolí, od Žižkovské věže po Pražský hrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková