Práce ateliérů ZAN

Komunitní centrum Horní Liboc

Daniil Filin

Anotace

Komunitní centrum v Horní Liboci s možností ubytování pro umělce je koncipováno tak, aby docházelo ke vzájemné souhře s tvary okolí. Budova svými formami opakuje zatočení ulice a spád terénu. Zevnitř je stavba rozdělená na veřejnou a obytnou část. První je představená prostorným sálem, kde se odehrávají různé kulturní akce. Ve druhé jsou 3 samostatné pokoje a společný ateliér.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.