Práce ateliérů ZAN

KAVÁRNA A PARK

Radka Urbánková

Anotace

Kavárna je usazena na místě původní hasičárny, a i když tento objekt není pro místní nijak významný, přesto jsem se snažila na ni odkázat, a to jak tvarem částečného zastřešení terasy, tak barvou točitého schodiště a velkých oken v části posezení. Objekt je přísně rozdělen do dvou částí. Do části kde jsou umístěny toalety pro veřejnost a zázemí potřebné pro chod kavárny , ta je co nejvíce uzavřena od exteriéru a do druhé části pro obsluhování a posezení , u které naopak hranice s exteriérem splývá. Na střeše je pak možnost dalšího posezení s lepším výhledem. Parkem mezi kostelem a novým objektem jsem vytvořila jakousi bariéru klidu mezi hlučnou kavárnou plnou lidí a kostelem, kterému je potřeba zanechat svůj klid.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD