Práce ateliérů ZAN

AŽ ZA HRANICE

Tereza Černíková

Ocenění

Laurus 2. ročník soutěže - Laurus 2022

Vítězná práce v kategorii Malé měřítko

Hodnocení poroty

Anotace

Travnatá kopcovitá krajina Beskyd ve mně vyvolává pocity VOLNOSTI, SVOBODY, KLIDU A RADOSTI. Snažila jsem se tyto pocity přenést do místa, kde geometrie přebírá hlavní roli. Pomocí modelace terénu ve formě větších či menších kopečků jsem chtěla dosáhnout jemných a plynulých přechodů. Terén stoupá a klesá, mění své rozměry stejně jako horská krajina. Nejsou zde žádné zábrany či hranice, které by bránily volnému pohybu. Volný prostor obklopený hustým lesem připomíná horské pastviny Beskyd. Okolo nádrže je zachován betonový pruh, který je jediným pozůstatkem bývalé nádrže. Lidé mohou na místě odpočívat, přijít na jiné myšlenky a uklidnit svou mysl. Mohou skotačit na kopcích, schovat se mezi záhyby nebo se válet po svazích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková