Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Práce ateliérů ZAN

Rozmanitost

Denisa Moravcova

Anotace

Cílem mé práce bylo vložení rozmanitosti cest a zážitků krajiny mého srdce (park Veltrusy) do pustého prostoru okraje Kladna (Vrapice). Svažitou krajinu jsem zarovnala do dvou teras a smíšený les na její hranici rozšířila. Cesty jsem pak pojala ve třech formách: hlavní, okružní a stezky háji. Každá se tak liší formou i zážitkem. Rozmanitost ale dál tvoří různá skrytá zákoutí i volná prostranství, ochozy, vodní plochy, alej pokračující až do obce Vrapic a unikát v Kladnu, výhled do rozlehlého volného prostoru. Ať už se rozhodnete navštívit středobod v průhledu, nebo prozkoumat boční cesty zalesněných koutů a jezírek, vždy zde bude něco nového na podívanou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková