Práce ateliérů ZAN

Ztrácení se

Gabriela Jochcová

Anotace

Vrapické haldy, přesycená krajina. Je plná všeho, ale zároveň monotónní. Myšlenky se mi při průchodu jí neutříbí, roztrousí se po okolí, stejně jako prvky v této krajině. Podle místa mého srdce v ní zvýrazním kontrasty, vznikne pustá měsíční krajina a bludiště pralesem i krajina Měsíce, již kolonizovaná vegetací. Promění se v krajinu, kde bude možné ztratit se ve své mysli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková